Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni

#VORESEDMK

Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) – med mulighed for mere!

Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni (EDMK), tilbyder:

STU-forløb
Revalideringsforløb
Erhvervsuddannelser med socialpædagogisk og psykologisk støtte (Ny-mesterlære)
Uddannelsesforberedelse i individuelle forløb
Kompetenceafklaring
Ressourceforløb (LAB- Loven; Lov om Aktiv Beskæftigelse)

Alle uddannelser foregår efter principperne om ikke-boglig mesterlære i
praksisfællesskaber med bl.a. sidemandsoplæring.

Linjerne på EDMK

Generelt for alle EDMK’s uddannelsestilbud gælder:

Al undervisning foregår i praksisfællesskaber og tager udgangspunkt i kreative- og skabende læringsprocesser.

Alle uddannelserne på EDMK tager afsæt i elevens ressourcer, motivation og interessefelt.

Der udarbejdes en individuel uddannelsesplan for den enkelte elev.

Eleven kan afprøve de forskellige uddannelseslinjer på EDMK.

Alle elever kommer inden i en 14. dages optagelsespraktik, hvor eleven mærker, efter om EDMK er det rette sted for vedkommende og EDMK undersøger ligeledes, om eleven passer ind i EDMK’s praksisfællesskab og har tilstrækkelig motivation til at starte et uddannelsesforløb.

Musik og Lydproduktion

Fokus: Musik, sang,
studieindspilninger,
koncertafviklinger og
lyssætning.
Varighed: 3 år
Elever pr. klasse: 6
Antal timer pr. uge: 28
Uddannelsesstart:
Løbende optag

Vi udvikler elevens evne til at udtrykke sig gennem musik.
Vi bruger musikkens redskaber, således at eleven kan dygtiggøre sig,
blive klogere på sig selv og lære hvordan man indgår i større sociale fællesskaber.
Vi skaber musik i et trygt, forudsigeligt og pædagogisk læringsmiljø.
Vi tilbyder individuel undervisning på alle instrumenter samt
sammenspilsundervisning udført af diplomuddannede undervisere fra
Det Rytmiske Musikkonservatorium i København.
Det er ikke en forudsætning, at man kan spille på et instrument.
Vi underviser på alle niveauer. Vi arbejder på tværs af alle musikgenrer.
Så uanset om du er til Blues, Rock’n’Roll eller Hip-Hop, har vi en plads i orkesteret til dig.
Uddannelsen er tilrettelagt efter EDMK’s daglige produktionsrutiner og tager derfor
udgangspunkt i praktiske opgaver med lyd-, lys- og sceneteknik som indhold.
Elevernes daglige opgaver er f.eks. studieindspilninger, koncertafviklinger og musikfestivals.
Vi har både et stort A-studie med 32 kanalers Pro Tools system, fire mindre B-, C-, D- og E-studier, som primært anvendes til elevernes egne projekter, samt et stort kontrolrum og tre store indspilningsrum. Vi laver professionelle produktioner sammen med eleverne i A-studiet.
Vi har bl.a. haft Johnny Logan, Billy Cross og Østkyst Hustlers til indspilning i studiet.
Vi er derudover fuldt udstyret med flygel, trommesæt, guitarforstærkere osv.
Lydeleverne opnår gennem det daglige arbejde og eksterne praktikforløb kompetencer til at arbejde i kulturhuse og lydstudier som lydteknikassistenter og roadies.

Brænder du for lydteknik, kan du hos os tage EUC-uddannelsen
eventeknikker, hvor du har dit grundforløb på EDMK og dit hovedforløb på EUC Nord i Frederikshavn.

I et sådanne forløb vil EDMK fungere som dit praktiksted.
Faget indeholder produktionsteknik inden for lys, lyd og
sceneteknik, mixning, kabling, softwareprogrammer, el-sikkerhed,reparationslære og meget andet.

SAMMENSPIL

På EDMK har vi to store musikproduktionslokaler, som vi kalder ”salen” og ”lageret”, hvor vi både har sammenspil med musikproduktion samt underviser i opsætning af PA-udstyr til koncerter og teaterstykker.
Under sammenspil er der mulighed for at dyrke teater.

Der lægges vægt på, at eleverne udvikler samarbejdsevner og selvstændighed i forhold til egne projekter. Sammenspil er et centralt omdrejningspunkt i EDMK’s hverdag, med jævnlige optrædende både i og udenfor huset. Vi samarbejder på tværs af linjerne med eksterne musikere, kulturhuse og koncertsteder samt andre professionelle inden for fagene til diverse arrangementer.

Hvad siger eleverne?

Benjamin, Lyd og Musik produktion
Cecile, Lyd og Musik produktion

Køkkenlinjen

Fokus: Madlavning,
servering og rengøring
Varighed: 3 år
Elever pr. klasse: 6
Antal timer pr. uge: 28
Uddannelsesstart:
Løbende optag

For dig der elsker mad, miljø og godt humør.
På EDMK’s køkkenuddannelse går der max. 6 elever i et moderne køkkenproduktionsmiljø.
Uddannelsen er opbygget således, at fagligt stærke elever kan overgå til et ny-mesterlæreforløb som Gastronomassistent.
Køkkenet producerer dagligt varieret, sund og spændende mad til skolens elever og lærere, men leverer også til eksterne kunder som f.eks. firmaer, skoler og festarrangører. Køkkeneleverne opnår gennem det daglige arbejde og eksterne praktikforløb kompetencer til at arbejde i kantiner eller institutionskøkkener.

Vi har fokus på økologi, bæredygtighed og miljø.

Du vil få mulighed for at komme i praktik på restauranter, fødevaregrossister eller til fester og festivaler. Det er også muligt at deltage i forskellige former for kurser afhængigt af din interesse og ønsket om at udvikle din karrierevej.

Alle elever får hygiejnebevis.

Eleverne undervises og eksamineres desuden i Køkkenhygiejne, Ernæringslære og Menu- og Produktionsplanlægning.

Du vil bl.a. blive undervist i:
Tilberedning af varme og kolde retter, servering og rengøring
Produktionshygiejne og produktionsteknik
Madkultur og fødevarekendskab
Sundhed
Når du er færdig med forløbet, kan du være uddannet gastronomassistent.

Hvad siger eleverne?

Kasper, Køkkenlinjen

Spil og Medieproduktion

Fokus: Film, tv, foto,
animation, spil,
design og 3D.
Varighed: 3 år
Elever pr. klasse: 6
Antal timer pr. uge: 28
Uddannelsesstart:
Løbende optag

Spil og medieproduktion er en 3-årig STU, hvor du vil stifte bekendtskab med næsten al slags af grafik fra klassisk tegning og fotografering til 2D- og 3D-animation.

Der er mange professionelle retninger, du kan tage, hvis du kan lide at arbejde med grafik.

På spil- og medielinjen sigter vi efter, at du kommer til at prøve det meste, hvorefter du selv kan afgøre hvilket område, der bedst passer til dig og dine interesser.

Det kunne f.eks. være i retning af billedredigering/manipulering eller noget helt andet som 3D-modellering og 3D- print.
Der er rigtig mange spændende områder på spil- og medielinjen at give sig i kast med.
Når du har fundet din retning og er klar til det, vil vi arbejde på, at du kan komme i praktik i en retningsrelevant virksomhed.

Til dagligt tager vi udgangspunkt i en interaktiv opgaveløsningsproces både når det gælder det praktiske, men også når det gælder det teoretiske.
Nogle af de opgaver, vi kan støde på, er f.eks. udviklingen af grafisk materiale i 2D og/eller 3D såsom logoer, reklamer, film, filmeffekter, både i 2D og i 3D.
Vi laver også vores egne brætspil med henblik på at lave dem til computerspil.

Du skal ikke ud og købe en masse dyrt udstyr, fordi på spil- og medieproduktion får du udleveret en computer, der indeholder alle de programmer og ekstra tilbehør – såsom mus og tegneplade osv. – som du skal bruge i forbindelse med din undervisning.

For at du kan danne dig, et overblik over mulighederne på spil- og medielinjen, har vi herunder listet de områder, vi primært arbejder med til daglig.
Du kender måske nogle af dem allerede;

• Adobe
• Photoshop (billedredigerings værktøj)
• Illustrator (vektorbaseret tegneprogram)
• Animate (avanceret tegneværktøj til skabelse af interaktive animationer)
• Aftereffects (billed- og videoredigerings program primært brugt til at lave effekter til film)
• Premiere Pro (videoredigerings program).
• Autodesk
• Maya (3D-computeranimationssoftware med effektive værktøjer til modellering, rendering, simulering, teksturering og animation)
• Mudbox (digitalt skulpturere- og tekstureringsværktøj).
• Zbrush (digitalt skulpturere- og tekstureringsværktøj).
• Unity/Unreal engine 4
• C#/C++ (kodesprog til de respektive game engines)
• Virtual Reality (VR)
• Vi råder over to Oculus Rift headsets, der kan anvendes i forbindelse med VR i Unity/ Unreal eller  droneflyvninger.

• 3D-print
• Vi kan printe næsten alt på vores 3D-printere.
• Klassisk tegning
• Billedekomposition
• Anatomi og proportioner
• Perspektiv
• Lys/skygger
• Farvelære
• Kamera
• Digital fotografering
• Video
• Droner
– Med mulighed for dronecertificering.  
• Lyssætning
• Spil teori
• Ideudvikling
• Projektstyring
• Spilmekanik
• Leveldesign
• GreenScreen rum

Hver onsdag er der tilbud om at deltage i Dungeons & Dragons spil.

Ejendomstekniklinjen

Fokus:
Varighed: 3 år
Elever pr. klasse: 6
Antal timer pr. uge: 28
Uddannelsesstart:
Løbende optag

EDMK’s Ejendomsserviceuddannelse er en 3-årig STU.

På ejendomsteknik vil du dagligt arbejde med praktiske renovation- og vedligeholdelsesopgaver både inde og ude.

Du vil optræne dine kompetencer i både bygningsvedligeholdelse, mindre anlægsarbejde som beskæring og beplantning, brug af værktøj og maskiner, affaldshåndtering, arbejdsmiljø og sikkerhed, brug af sprøjtemidler og kemikalier, varme og ventilation samt værkstedsarbejde og reparationer.

Under uddannelsen er der mulighed for, at du selvstændigt kan arbejde med selvvalgte opgaver samt kreativt og praktisk deltage i opbygning af mad-diske og scener i forbindelse med EDMKs årlige festival.

Du vil gennem det daglige arbejde og eksterne praktikforløb opnå kompetencer til at kunne arbejde eller videreuddanne dig inden for faget.
Du vil blive undervist i teoretisk viden, når det er knyttet til det praktiske arbejde, og opøves i at planlægge og prioritere arbejdsopgaver.

Erhvervsrettet 10. og 11. skoleår

Fokus:
Varighed: 1 år
Elever pr. klasse: 6
Antal timer pr. uge: 28
Uddannelsesstart:
Løbende optag

EDMK tilbyder mulighed for 10. eller 11. skoleår som et 1-årigt kompetenceudviklingsforløb for unge, der skal forberedes til erhvervsvalg og uddannelse.

Forløbet er for de unge, der trænger til et afklarings år for at blive klogere på interesser, ressourcer, færdigheder, udfordringer og begrænsninger med henblik på at vælge uddannelsesretning ud fra en solid platform med udarbejdelse af egen handleplan.

Undervisningen foregår i praksisfælleskaber på EDMK’s uddannelseslinjer fx: Køkken, Ejendomsservice, Lyd- og musikproduktion og Spil- og medieproduktion.

Ydermere kan eleven dygtiggøre sig i skolefagene dansk og matematik, hvis eleven har ønske om dette.

Alle elever vil blive tilbudt dansk, matematik og engelsk efter personligt behov, niveau og motivation. Der vil være mulighed for afgangsprøver i samarbejde med skoler, der har eksamensretten.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens individuelle valg af forskellige fag- og interesseområder. Undervisningen er tilrettelagt som en forberedelse til Erhvervsskolen.

Eleverne får mulighed for at deltage i undervisningen på EDMK’s faglinjer med henblik på at afklare kompetencer og uddannelsesmuligheder.

Eleven vælger mellem følgende linjer:

Køkkenlinjen
Musikproduktion
Spil- og Medieproduktion
Ejendomstekniklinjen

Tilvalgsfag

Japansk
Dungeon & Dragons
Dansk
Matematik

Afklaringsforløb

EDMK tilbyder bl.a. ressourceforløb for de unge, der har brug for at udvikle personlige,-, sociale- , og faglige kompetencer for på sigt at kunne får tilknytning til arbejdsmarkedet.

Afklaringsforløb:

Varighed: mindst tre måneder

Det er et tilbud til unge, hvor jobcenter eller uu-vejledning er tvivl om den unges kompetencer i forhold til at tage en kompetencegivende uddannelse eller kunne varetage et job på ordinære betingelser.

Det kan i nogle tilfælde bevilges til unge under 18 år for at afklare, om de skal indstilles til en STU.

Det kan bevilges af jobcenter til unge, der er fyldt 18 år som.

– brobygning til videreuddannelse/job.

-afklaring i forhold til et evt. ressourceforløb eller revalidering.

På EDMK lægges vægt på afklaring af de faglige-, sociale- og personlige kompetencer i forhold til videre beskæftigelse eller uddannelse. Arbejdstræning, skolefaglig afklaring, træning i mødestabilitet, servicemindedhed og arbejdsrutiner, træning af arbejdshukommelse, værkstedstræning mm.

Ressourceforløb

Varighed: kan vare i op til fem år.

Bevilges som oftest i tre måneder af gangen.

Bevilges kun til personer, der er fyldt 18 år. Der er ingen øvre aldersgrænse.

Bevilges som udgangspunkt, til personer, hvor jobcentret ønsker at afklare i hvor høj grad, personen kan komme i gang med uddannelse eller eventuelt et flexjob.

Ressourceforløb kan variere i ugentlige timetal.

På EDMK kan vi tilbyde et beskyttet miljø, hvor der er mulighed for at udvikle den unges arbejdsevne. Hjælp og støtte til interne som eksterne praktikker. Tilbud om brobygning og udforske muligheder for evt. uddannelser med støtte. Der er mulighed for personlig udvikling. Vi har vores egen psykolog i huset.

Revalideringsforløb

Er for de unger, der enten har eller udvikler ressourcer til at tage en kompetencegivende uddannelse med pædagogiske og psykologisk støtte.

EDMK samarbejder med tekniske skoler og kan uddanne de elever, der har ressourcer til at gennemføre en af de tekniske skolers grunduddannelser.

#Vores EDMK

Something is wrong.
Instagram token error.

detmusiskekompagni

Follow

KLUB for EDMK’s elever:

Hver onsdag har EDMK tilbud om klub mellem kl.: 14:00-17:00.

Formålet er at styrke elevernes sociale netværk og give eleverne muligheden for at stifte bekendtskab med aktiviteter, der kan åbne for nye interesseområder.

I klubben er der også en Café, hvor der kan spilles spil, Dungeon & Dragons, rollespil etc. – hygges – drikke kaffe, the og saft – spise snacks eller bare hænge ud med kammaraterne.

Der bliver også vist film med popcorn etc.

Det er frivilligt og gratis at deltage.

Dagens afsluttes med et mindre måltid mad.

Klubben er også åben for gamle elever.

Traditioner

Arrangementer:
Festival med gæster fra efterskoler og skoler
Sommerafslutning for elevers familier
Juleafslutning for elever og deres familier
Reception for elever, familier og uu-vejledere ifm. afslutning af uddannelsesforløb.
Kursusdage og/eller foredrag om aktuelle emner
Ungdomsdemokratifestival

Kulturelle ture ud af huset:
Kanalrundfart
Statens museum for kunst
Pixar – udstilling i Odense på kunst museet Brand
Koncerter
Biografture
Louisiana
Musikforretninger – 4 sound (tidligere), Akustikken, Award Records
Inco
og meget mere…

Medarbejdere

Anne Sølling

Uddannelseschef og Ledende psykolog

Oprindelig uddannet socialpædagog og sidenhen uddannet
Cand. Pæd. Psych. fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Anne er autoriseret af Psykolognævnet og Specialistgodkendt i Psykoterapi og Klinisk Psykologi.

Anne har derudover 1 års kursus i offentlig ledelse.

Anne har grundlagt og udviklet Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni i samarbejde med Ole Hummelgaard.

Siden 2003

Anita Grønborg

Souschef og Socialfaglig ansvarlig.

Anita er uddannet pædagog og varetager socialfagligt arbejde. Det vil ofte være Anita der, i samarbejde med skolens uddannelseschef, kommunikerer og samarbejder med eksterne samarbejdspartner herunder kommuner, forældre, bosteder m.m.

Anita er desuden projektunderviser. Anita brænder for det pædagogiske arbejde og laver projekter på tværs af faglinjer.

Anita har deltaget i kurset “Autismeprofil” og kan anvende redskabet til at afdække en elevs erhvervsevne- og uddannelsesrettede ressourcer og barriere.

Ansat siden 2020

Paulina Nartowska.

Kok og køkkenfaglærer

Paulina er uddannet kok på Hotel og Restaurantskolen i Valby. Paulina varetager undervisningen på køkkenlinjen, herunder undervisning af STU-elever og Ny-mesterlære-elever. Hun er kreativ og har en stor passion for madlavning.

Ansat siden 2018

Simon Lund

Computerspiludviklingsfaglærer

Simon er uddannet på Aalborg Universitet. Simon varetager undervisningen i Computerspiludvikling, herunder bl.a. animation, programmering og idéudvikling.

Ansat siden 2015

Henrik Askou

Musikfaglærer på Musikproduktion

Uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium København. Henrik varetager musikproduktion undervisningen.

Ansat siden 2012

Mads Werner

Musikfaglærer på Musikproduktion

Uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium København. Henrik varetager musikproduktion undervisningen.

Ansat siden 2023

Michael Mortensen

Ejendomsservicelærer

Michael er uddannet smed og maskinarbejder og er professionel musiker.
Michael varetager undervisningen i ejendomsservice herunder undervisning af STU-elever og ny-mesterlære-elever.

Ansat siden 2018

Frederik Bohe

Underviser i skolefagene dansk og matematik, samt skriver og instruerer juleteaterstykket 2020.

Ansat siden 2020

Alt personalet uddannes løbende i anvendt pædagogik og psykologiskindsigt og forståelse.

I 2022 har alt personalet gennemført kursus med Sarah Ward.

Kurset omhandlede den helt nye forskning og forståelse af den autistiske hjerne.

Deltidsansatte medarbejdere

Sanne Graulund

Sang og kor-underviser

Uddannet på Rytmisk Konservatorium i København. Sanne underviser i sang, stemme og kor på musik- og teaterlinjen.

Stuart Goodstein

Klaver- og keyboardunderviser

Arbejder som musiker og akkompagnatør. Stuart varetager undervisning i klaver og keyboards på musikproduktionslinjen.

Ansat siden 2008

Martin Topsøe

Uddannet lydtekniker, underviser i PA bl.a. for de elever, der er under revalidering og i gang md en uddannelse som Eventteknikerassistent.

Ansat siden 2004

Bestyrelsen

Flemming Ostermann (formand)
Poul Bach (medlem)
René Silword (medlem)
Per Eschenburg Andersen (medlem)
Iben Bohé (medlem, mødeleder og referent) (pt. sygemeldt og fritaget for disse funktioner)

Faciliteter

EDMK råder over et stort hoved-lydstudie, der opfylder profesionelle og internationale studiestandarder. Her modtager elever og undervisere, musikere og kunstnere i forskellige projekter, ligesom den daglige undervisning i studieteknik foregår her. Udover det store hovedstudie, råder EDMK over 5 mindre studier, hvor eleverne kan arbejde med egne projekter. Skolen koncertsal fungerer som undervisningslokale for P.A. lyd og live-lyd.
EDMK har teknisk udstyr til både store og små koncerter, samt alt studielydudstyr og software der kræves af professionelle studier.

EDMK har et topmoderne produktionskøkken, hvor eleverne producerer mad til EDMKs egen kantine samt til eksterne kunder og fester.

KONCERTSAL

EDMK har to mindre sale, der kan bruges til koncerter, teaterforestillinger etc. Salene er udstyret med lyd og lysanlæg.

EDMK har et større computerlokale, med udstyr til produktion af computerspil og animationsfilm, samt GreenScreen-rum. Hver elev har sin egen faste arbejdsplads med computer og software til udvikling af computerspil.

EDMK råder over musikøvelokaler med forstærkere og instrumenter. Eleverne har mulighed for samspil og individuel øvning og undervisning

EDMK har klasselokaler til undervisning i skolefag m.m.

EDMK har en hyggelig café der danner rammen for pauser, frikvarterer, klub eftermiddage og hygge. Caféen er udstyret med behagelige stole, hyggekrog, PlayStation, musikanlæg og tv.

EDMKs café er i brug det meste af dagen. Her serveres morgenbuffet, varm middagsmad, samt kaffe og kage. Eleverne har fri adgang til frugt, kaffe og the hele undervisningsdagen.

Caféen danner rammen om vores klubaktiviteter hver onsdag fra 14:00 – 17, hvor der blandt andet spilles:
Dungeon & Dragons
og andre spil.

Job

Der er ingen ledige stillinger i øjeblikket.

Til Orientering

Til: Samarbejdspartnere, kommuner, UU-vejledere, sagsbehandlere, erhvervsskoler  m.m.

Pr. 31.7.2018 er Uddannelseschef Ole Hummelgaard trådt tilbage og souschef og behandlingsansvarlig psykolog Anne Sølling har overtaget ledelsen på Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni, Falkevej 26, 3400 Hillerød pr 1.8.2018.

Anne har grundlagt og udviklet Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni i samarbejde med Ole Hummelgaard.

Anne vil udover at lede EDMK, være behandlingsansvarlig psykolog samt ansvarshavende for kvalitetssikringen af EDMK.

Anne Sølling fortsætter ledelsen på EDMK i samme ånd som hidtil og ser frem til fortsat konstruktivt samarbejde.

Med venlig hilsen

Flemming Ostermann
Bestyrelsesformand for Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni.

Følg med

https://www.facebook.com/EDMK-1663930730559515

https://www.instagram.com/explore/tags/VORESEDMK/

https://www.youtube.com/channel/UCyyIIULkMAHEyZ_fyYAjLfg

Galleri

Sommerafslutning 2021

Friday Jam!

Værdigrundlag

Det pædagogiske værdigrundlag på EDMK er retningsgivende for, hvad der er vigtigt i den pædagogiske praksis, og danner rammen for en fælles identitet, når der træffes beslutninger og handles angående den pædagogiske praksis.

Samtidig sætter det pædagogiske værdigrundlag kursen for den pædagogiske kompetenceudvikling i forhold til den enkelte og i forhold til teamet.

Læring og udvikling er altid i centrum. Læring sker gennem veltilrettelagte undervisningsforløb, hvor relationen mellem teori og praksis er afstemt i forhold til mål, indhold og den enkelte elevs forudsætninger og med ”Den ikke boglige mesterlære” som teoretisk reference.

Læringsmiljøet er centralt for elevens læring og rummer både tryghed og eksperimenterende pædagogik.

Læringsmiljøet er præget af gensidig respekt i alle relationer, og begreberne disciplin og tillid går hånd i hånd.

Læringsmiljøet er kendetegnet ved differentieret undervisning og anerkendende evalueringsmetoder.

Undervisningen bliver varetaget af professionelle og nærværende undervisere, der er kendetegnet ved en høj faglighed indenfor deres faglige felt samt en anerkendende og bredt funderet pædagogisk tilgang.

Underviserne er faglige og dannelsesmæssige rollemodeller for eleverne, og fremmer både elevens dannelse og fagidentitet.

Fællesskabet er et vigtigt element i hverdagen, hvor alle aktører bidrager. Fællesskabet er den trygge ramme for den enkelte og forudsætter blandt meget andet anerkendelse og accept af individualiteten.

Den pædagogiske praksis er kendetegnet ved engagement, glæde, lyst og humor samt kendetegnet ved mod til at gå nye veje, mod til at se sig selv med nye kompetencer, mod til at handle og mod til at give medspil og modspil.

EDMK uddanner unge, således at de kommer i positiv udvikling både fagligt, socialt og personligt.. Dette fører til, at den enkelte elevs multible kompetencer kommer i vækst, så eleven får de bedste forudsætninger for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet.

God fondsledelse

Om uddannelsen

Vi lærer dig at kunne – at ville, sørger du selv for!

Undervisningen på EDMK foregår som ikke-boglig mesterlære i praksisfællesskaber med bl.a. sidemandsoplæring.

EDMK stiller krav til den enkelte elev. Eleven skal være interesseret i at udvikle og uddanne sig indenfor et af EDMKs erhvervsrettede uddannelsestilbud. Eleven skal være mødestabil og arbejdsvillig, ligesom eleven skal være en god kammerat og et loyalt teammedlem. Disse krav har gennem årene medført, at uddannelsesmiljøet på EDMK er præget af ro, omsorg, faglighed, godt humør og gode viljer.

Alle STU-uddannelserne er planlagt efter at give eleverne de bedste betingelser for en personlig, faglig- og social udvikling, så de bliver bedst mulig rustet til at få en så selvstændig livsførelse som mulig fremadrettet.

Alle STU-forløb indeholder kurser i bo-træning, privatøkonomi, madlavning, psykologi, fitness og motion, kulturfag og musik, samt eksterne erhvervspraktikker.

Alle STU-forløb tilbyder mulighed for eksamensrettet enkeltfagsundervisning i dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og psykologi i samarbejde med VUC.

På alle uddannelseslinjer er træning i selvstændig livsførelse, bo-træning, kurser om privatøkonomi, samfunds borger etc. et tilbud til eleverne.

På alle uddannelseslinjer er musik et tilbud til eleverne.

EDMK råder over studier, koncertsale, øvelokaler, værksteder, køkkener og klasselokaler med alt det udstyr, der gør uddannelserne og hverdagen til en oplevelse.

EDMK kan garantere relevante praktikpladser for de elever, der ønsker og har ressourcer til at gennemføre eksterne praktikker.

EDMKs personale er teknikere, musikere, håndværkere, kokke, kunstnere, journalister, filmfolk, fotografer samt pædagoger, lærere og psykolog.

EDMKs elever kommer i arbejde, uddannelse, særlige jobs og i positiv personlig udvikling.

EDMK har skole i Hillerød og eksterne praktiksteder i hele Hovedstadsregionen.

Vi glæder os til at møde dig.

Anne Sølling

Uddannelseschef og ledende psykolog

Metode

EDMK har eksisteret siden 2003 og arbejder efter Den Ikke Boglige Mesterlæres principper, omkring dagens praktiske arbejdsopgaver og med ”Hands On” og sidemandsoplæring. EDMK’s undervisningsmiljø er musisk stimulerende og tager udgangspunkt i kreative og skabende læringsprocesser på alle skolens uddannelses-linjer, hvor målet er at gøre eleverne medansvarlige for egen læring. I disse processer udvikler eleverne sig både socialt, fagligt og personligt med fokus på større selvværd og tro på og tillid til fremtiden.

Der sættes fokus på relationen mellem underviser og elev.

EDMK’s pædagogik er psykodynamisk funderet i et dialektisk perspektiv med et humanistisk menneskesyn. EDMK betragter eleven, som et socialt væsen, der ønsker at tage ansvar for egne beslutninger og som bærer på kreative skabende kræfter og samtidig er afhængig af det miljø og de relationer, der omgiver dem. Ydermere er EDMK’s opfattelse, at den enkelte elev søger at udvikle egne evner og muligheder, og at elevens værd ikke er knyttet til funktioner og egenskaber men til eksistens.

EDMK er anerkendende overfor elevernes synspunkter og forstår deres adfærd med udgangspunkt i de dynamikker, der dels opstår i den enkelte elev men også i samspillet mellem de andre elever og underviserne.

De pædagogiske og didaktiske overvejelser skaber de mest hensigtsmæssige lærerprocesser for den enkelte.

Eleverne møder voksne i et mobbefrit miljø, der arbejder aktivt og målrettet for trivsel, ligeværdighed og positiv kompetenceudvikling. Eleverne tager ejerskab af EDMK, derfor har vi ingen mobning, hærværk, Graffiti eller tyveri.

Ønsker eleven at forbedre sine 9. eller 10. klasses karakterer eller færdiggøre sin Folkeskoleeksamen, kan EDMK opkvalificere eleven og gøre eleven parat til at gå til Folkeskolens Afgangseksamen i samarbejde med VUC.

STU

Uddannelse på EDMK

Som noget ganske særligt er der på EDMK mulighed for at udbygge uddannelserne i samarbejde med anerkendte tekniske skoler. Hvis kommunerne godkender dette, vil uddannelserne bl.a. kunne foregå efter lov om ny-mesterlære.

Erhvervsskolen Det Musiske Kompagnis tilbud indbefatter:

3 årige STU-forløb
Erhvervsuddannelser med socialpædagogisk og psykologisk støtte
Uddannelsesforberedelse i individuelle forløb
Kompetenceafklaring

Alle forløb/uddannelser etc. foregår efter princippet om ikke-boglig mesterlære. EDMK har siden 2003 uddannet unge med specielle behov for støtte til læring og individuel tilrettelæggelse af uddannelsesforløb.

EDMK arbejder sammen med tekniske skoler, VUC og AMU-centre.

STU-forløb med fokus på fremtiden.

Eleverne på EDMK er mellem 16 år og 25 år. Eleverne kan have personlige vanskeligheder, sammensatte indlæringsvanskeligheder, koncentrationsproblemer, samt sociale og følelsesmæssige problemer.

Uddannelserne sigter mod afdækning af ressourcer ift. arbejdsmarkedet, job eller videre uddannelse indenfor musik, kultur og medieproduktion, køkken og kantineproduktion, pædagogik, samt ejendomsteknik.

Alle elever får mulighed for at skifte uddannelseslinje indenfor det første uddannelsesår, hvis eleven ønsker dette.

Eleverne optages på EDMK efter en 14-dages optagelsesprøve. Denne prøveperiode er gratis for kommunerne, og formålet er, at kommende elever kan møde hverdagen på EDMK, og EDMK kan få et indtryk af elevens motivation.

EDMK har elever, der optages på STU-forløb og elever, der uddannes under lov om revalidering.

ADL

ADL-Træning: (Almindelig daglig livsførelse)

Dette fag rummer undervisning i flg.:

Ernæring og madelavning – eleverne opnår at få et Hygiejnebevis, hvis deres ressourcer rækker til det.

Rengøring og Tøjvask

Budgetlægning  og e-boks

Samfundsfag med forståelse af demokratiet

Psykoedukation i Psykolog-Café, hvor emnerne kan være: Personlighedens udvikling, mestringsstrategier, kommunikation og meget andet.

Praktik

En gros firmaer
Kulturhuse
Cateringfirmaer
Supermarkeder
Caféer
Daginstitutioner
Møbelpolster
4Sound både forretning, lager og reparation
Teater
PA-udlejningsfirmaer
Private Event- og Entertainment firmaer
Grafiske virksomheder
Kulturhuset Viften
Kulturhuset Galaksen
Kulturhuset Værftet
Gjethuset
JJ-BYG
Markersens Madkunst
Skovhuset

Politik

Fondens eventuelle overskud med fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens formue anvendes til fondens formål, der primært er at udvikle den sociale og undervisningsmæssige indsats overfor truede og socialt dårlige stillede unge.

Dette kan bl. a. opnås via erhvervelse af ejendomme og vedligeholdelse af eksisterende ejendomme samt ved uddeling til fonde med formål at støtte unge, som er socialt dårligt stillede.

Skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”.

Hvad kan skemaet bruges til?

Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som ønsker at afgive den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse i skemaform, jf. årsregnskabslovens § 77 a.

Redegørelsen for god fondsledelse skal offentliggøres enten i ledelsesberetningen eller i noterne i årsrapporten, eller på fondens eventuelle hjemmeside med en henvisning dertil i ledelsesberetningen eller noterne.

Offentliggørelse af redegørelsen for god fondsledelse på fondens eventuelle hjemmeside – med præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen – skaber størst transparens, da den derved vil være lettere tilgængelig for offentligheden.

En offentliggørelse på fondens eventuelle hjemmeside kræver, at URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, oplyses i ledelsesberetningen eller i noterne. URL-adressen er den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen.

For nærmere information om offentliggørelse af redegørelsen for god fondsledelse på fondens eventuelle hjemmeside skal Komitéen henvise til bekendtgørelse om redegørelse for god fondsledelse og om redegørelse for fondens uddelingspolitik på fondens hjemmeside m.v.

Ledelsen deltager i komitéen for god fondsledelses dialogmøder.

Bemærk: Nedenstående skema indeholder Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger fra juni 2020. Anbefalingerne er tilgængelige på Komitéens hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Skemaet kan anvendes ved udarbejdelse af redegørelse for god fondsledelse i fondens årsrapport.

Uddelingsfortegnelse

2016 intern uddeling køb af ejendom kr. 2.325.000,-

Ekstern uddeling botilbuddet kr. 10.000,-

2017 ekstern uddeling kr. 1.500.000,- afsat til Botilbuddet.

2018 ingen uddelinger
2019 ingen uddelinger
2020 ingen uddelinger
2021 ingen uddelinger

Ferie og fridage skoleåret 22/23

Skolestart                         

Efterårsferie (uge 42)        

Personalekursus                  

Juleferie                              

Vinterferie (Uge 7)               

Påskeferie   

Fri                        

St. Bededag                        

Kristi Himmelfartsferie   

2. pinsedag                       

Sidste skoledag                

Sommerferie                       

Skolestart                         

3. August 2022

17. – 23. Oktober

31. Okt. –  1. Nov. 2022

17. dec.- 3. Jan. 2023

11. – 19. Februar

1. April. – 10. April

1. Maj

5. Maj

18.-21. Maj

 29. Maj

21. juni

22. Juni – 6. August

7. August

Ferie og fridage skoleåret 23/24

Skolestart                         

Efterårsferie (uge 42)        

Personalekursus                  

Juleferie          

Start 2024                    

Vinterferie (Uge 7)               

Påskeferie   

Fri                                             

Kristi Himmelfartsferie   

2. pinsedag 

Grundlovsdag                      

Sidste skoledag                

Sommerferie                       

Skolestart  

7. August 2023

16.–22. Oktober

6.-7. November. 2023

19. December.- 3. Jan. 2024

4. Januar 2024

12. – 18. Februar

25. Marts. – 1. April

1. Maj

9.-12. Maj

 20. Maj

5. Juni

26. Juni

27. Juni – 11. August

12. August 2024

Kontakt


Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du brænder for at få en STU, og du samtidig er klar til at give den gas i fællesskab med vores lærere og elever.

Send os dit navn og telefonnummer
– så ringer vi til dig.


  Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni
  CVR-nr.: 31579279
  Falkevej 26
  3400 Hillerød
  edmk@edmk.dk
  Tlf. 48 24 05 00