VELKOMMEN TIL EDMK

edmk-slide-037

STU – MED MULIGHED FOR MERE!

Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni (EDMK), tilbyder:

 • STU-forløb
 • Erhvervsuddannelser med socialpædagogisk og psykologisk støtte (Ny-mesterlære)
 • Uddannelsesforberedelse i individuelle forløb
 • Kompetenceafklaring

Alle forløb/uddannelser etc. foregår efter princippet om ikke-boglig mesterlære.
EDMK har siden 2003 uddannet unge med specielle behov for støtte til læring og individuel tilrettelæggelse af uddannelsesforløb. EDMK arbejder sammen med tekniske skoler, VUC og AMU centre.

Eleverne på EDMK er mellem 16 år og 25 år. Eleverne kan have personlige vanskeligheder, sammensatte indlæringsvanskeligheder, koncentrationsproblemer, samt sociale og følelsesmæssige problemer.

Uddannelserne sigter mod job eller videre uddannelse indenfor musik, kultur og medieproduktion, køkken og kantineproduktion, pædagogik, samt ejendomsteknik.

Alle elever får mulighed for at skifte uddannelseslinje indenfor det første uddannelsesår, hvis eleven ønsker dette.

OBS! Som noget ganske særligt er der på EDMK mulighed for at udbygge uddannelserne i samarbejde med anerkendte tekniske skoler. Hvis kommunerne godkender dette, vil uddannelserne bl.a. kunne foregå efter lov om ny-mesterlære.

EDMK TILBYDER 3 ÅRIGE STU FORLØB OG UDDANNELSER INDENFOR:

 • Lydteknik, STU-uddannelse med fokus på evt. senere Lydteknikassistent uddannelse
 • Almen køkkenuddannelse, STU-uddannelse med fokus på evt. senere Gastronomassistent uddannelse
 • Film, Foto og Animation, STU-uddannelse med fokus på evt. senere Film- og Tv-assistent uddannelse
 • Ejendomsteknik, STU-uddannelse med fokus på evt. senere ejendomsmedhjælper uddannelse
 • Musik og Musikdramatik, STU-uddannelse med fokus på evt. senere Musik og teateruddannelse
 • Musisk pædagogmedhjælper, STU-uddannelse med fokus på evt. senere pædagogisk uddannelse
 • Formidling, kommunikation og IT, STU-uddannelse med fokus på kompetenceudvikling af sproget dansk og udgivelse af netavis
 • Træ og værkstedfag, STU-uddannelse med fokus på evt. senere deltagelse på træfagenes byggeuddannelse
 • Erhvervsrettet 9 og 10 skoleår, primært for unge, der ønsker en ikke-boglig tilgang til erhvervsuddannelse

Eleverne optages på EDMK efter en 14-dages optagelsesprøve. Denne prøveperiode er gratis for kommunerne, og formålet er, at kommende elever kan møde hverdagen på EDMK, og EDMK kan få et indtryk af elevens motivation.

EDMK har elever, der optages på STU-forløb og elever, der uddannes under lov om revalidering.


edmk-slide-037

25 års jubilæum

Den 1. juni 2016 er det 25 år siden Skolen for Musik og Teaters blev […]

Læs mere
logo_dbr_medium_700x700

Forårskoncert

Landsforeningen Det Blå Rocktog holder igen i år forårskoncert d. 21. april 2016 mellem kl. […]

Læs mere
boy-in-the-box-logo-800x400-galleri

The Boy in the Box

The Boy in the Box, er en teaterkoncert der er produceret og indøvet på EDMK. […]

Læs mere
Musik