Vores uddannelser | EDMK

Om uddannelsen

Vi lærer dig at kunne – at ville, sørger du selv for!

Undervisningen på EDMK foregår som ikke-boglig mesterlære i praksisfællesskaber med bl.a. sidemandsoplæring.

EDMK stiller krav til den enkelte elev. Eleven skal være interesseret i at udvikle og uddanne sig indenfor et af EDMKs erhvervsrettede uddannelsestilbud. Eleven skal være mødestabil og arbejdsvillig, ligesom eleven skal være en god kammerat og et loyalt teammedlem. Disse krav har gennem årene medført, at uddannelsesmiljøet på EDMK er præget af ro, omsorg, faglighed, godt humør og gode viljer.

Alle STU-uddannelserne er planlagt efter at give eleverne en personlig kompetenceuddannelse samt evt. uddannelse på de tekniske skolers grunduddannelsesniveau.

Alle STU-forløb indeholder kurser i bo-træning, privatøkonomi, madlavning, psykologi, fitness og motion, kulturfag og musik, samt eksterne erhvervspraktikker.

Alle STU-forløb tilbyder mulighed for eksamensrettet enkeltfagsundervisning i dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og psykologi i samarbejde med VUC.

På alle uddannelseslinjer er træning i selvstændig livsførelse, bo-træning, kurser om privatøkonomi etc. et tilbud til eleverne.

På alle uddannelseslinjer er musik en mulighed, ligesom skolens teater-, danse- og musikprojekter er et tilbud til eleverne.

EDMK råder over studier, koncertsale, øvelokaler, værksteder, køkkener og klasselokaler med alt det udstyr, der gør uddannelserne og hverdagen til en oplevelse.

EDMK kan garantere relevante praktikpladser for de elever, der ønsker og magter at gennemføre eksterne praktikker.

EDMKs personale er teknikere, musikere, håndværkere, kokke, kunstnere, journalister, filmfolk, fotografer samt pædagoger, lærere og psykolog.

EDMKs elever kommer i arbejde, uddannelse, særlige jobs og i positiv personlig udvikling.

EDMK har skole i Hillerød og eksterne praktiksteder i hele Hovedstadsregionen.

Vi glæder os til at møde dig.

Ole Hummelgaard

Uddannelseschef

Anne Sølling

Souschef/ Aut. psykolog

I tvivl om, hvad du skal vælge?

Ring til vores vejleder Iben på tlf.
48 24 05 00 eller skriv dit navn og tlf. nr. her
- så ringer vi dig op.

Vi kontakter dig hurtigst muligt!
Bliv
ringet op