STU

STU og uddannelsesforløbet

Uddannelse på EDMK

Som noget ganske særligt er der på EDMK mulighed for at udbygge uddannelserne i samarbejde med anerkendte tekniske skoler. Hvis kommunerne godkender dette, vil uddannelserne bl.a. kunne foregå efter lov om ny-mesterlære.

Erhvervsskolen Det Musiske Kompagnis tilbud indbefatter:

  • 3 årige STU-forløb
  • Erhvervsuddannelser med socialpædagogisk og psykologisk støtte
  • Uddannelsesforberedelse i individuelle forløb
  • Kompetenceafklaring

Alle forløb/uddannelser etc. foregår efter princippet om ikke-boglig mesterlære. EDMK har siden 2003 uddannet unge med specielle behov for støtte til læring og individuel tilrettelæggelse af uddannelsesforløb.

EDMK arbejder sammen med tekniske skoler, VUC og AMU-centre.

STU-forløb med fokus på fremtiden

Eleverne på EDMK er mellem 16 år og 25 år. Eleverne kan have personlige vanskeligheder, sammensatte indlæringsvanskeligheder, koncentrationsproblemer, samt sociale og følelsesmæssige problemer.

Uddannelserne sigter mod job eller videre uddannelse indenfor musik, kultur og medieproduktion, køkken og kantineproduktion, pædagogik, samt ejendomsteknik.

Alle elever får mulighed for at skifte uddannelseslinje indenfor det første uddannelsesår, hvis eleven ønsker dette.

Eleverne optages på EDMK efter en 14-dages optagelsesprøve. Denne prøveperiode er gratis for kommunerne, og formålet er, at kommende elever kan møde hverdagen på EDMK, og EDMK kan få et indtryk af elevens motivation.

EDMK har elever, der optages på STU-forløb og elever, der uddannes under lov om revalidering.

I tvivl om, hvad du skal vælge?

Ring til vores vejleder Iben på tlf.
48 24 05 00 eller skriv dit navn og tlf. nr. her
- så ringer vi dig op.

Vi kontakter dig hurtigst muligt!
Bliv
ringet op