Politik

Politik

Fondens eventuelle overskud med fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens formue anvendes til fondens formål, der primært er at udvikle den sociale og undervisningsmæssige indsats overfor truede og socialt dårlige stillede unge.
Dette kan bl. a. opnås via erhvervelse af ejendomme og vedligeholdelse af eksisterende ejendomme samt ved uddeling til fonde med formål at støtte unge, som er socialt dårligt stillede.

Skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”.

Hvad kan skemaet bruges til?

Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som ønsker at afgive den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse i skemaform, jf. årsregnskabslovens § 77 a.

Redegørelsen for god fondsledelse skal offentliggøres enten i ledelsesberetningen eller i noterne i årsrapporten, eller på fondens eventuelle hjemmeside med en henvisning dertil i ledelsesberetningen eller noterne.

Offentliggørelse af redegørelsen for god fondsledelse på fondens eventuelle hjemmeside – med præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen – skaber størst transparens, da den derved vil være lettere tilgængelig for offentligheden.

En offentliggørelse på fondens eventuelle hjemmeside kræver, at URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, oplyses i ledelsesberetningen eller i noterne. URL-adressen er den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen.

For nærmere information om offentliggørelse af redegørelsen for god fondsledelse på fondens eventuelle hjemmeside skal Komitéen henvise til bekendtgørelse om redegørelse for god fondsledelse og om redegørelse for fondens uddelingspolitik på fondens hjemmeside m.v.

Bemærk: Nedenstående skema indeholder Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger fra december 2014. Anbefalingerne er tilgængelige på Komitéens hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Skemaet kan anvendes ved udarbejdelse af redegørelse for god fondsledelse i fondens årsrapport.

Skema god fondsledelse

Uddelingsfortegnelse

2016 intern uddeling køb af ejendom kr. 2.325.000,-

Ekstern uddeling botilbuddet kr. 10.000,-

2017 ekstern uddeling kr. 1.500.000,- afsat til Botilbuddet.

2018 ingen uddelinger

I tvivl om, hvad du skal vælge?

Ring til vores vejleder Iben på tlf.
48 24 05 00 eller skriv dit navn og tlf. nr. her
- så ringer vi dig op.

Vi kontakter dig hurtigst muligt!
Bliv
ringet op